Om systemet

Et fleksibelt og intuitivt system som legger til rette for en oversiktlig og effektiv arbeidshverdag

Bestill demo

Vi i Datakvalitet betrakter kvalitetsstyringssystemet som et av få verktøy ledelsen har til rådighet for å systematisk påvirke atferden blant de ansatte i organisasjonen. Våre verktøy er konstruert for å understøtte ledelsens koordinerende funksjon, fatte kollektive beslutninger og påvirke atferd gjennom et sett eller system av formaliserte instrumenter. Med dette som utgangspunkt tilbyr vi et bredt spekter av ulike verktøy knyttet til ren kvalitetsstyring og klassisk virksomhetsstyring.

 

Datakvalitet tilbyr en enhetlig web-basert kvalitetsportal som er lett tilgjengelig for alle brukere av systemet. Kvalitetsportalen følger en konfigurerbar og svært intuitiv struktur hvor komponentene fra systemet vises samlet. En felles plattform gjør at modulene fungerer sømløst med hverandre med samme fleksible og enkle brukergrensesnitt. Den robuste plattformen legger til rette for en effektiv arbeidshverdag for ledere på ulike nivå, samt organisasjonens øvrige ansatte.