Om systemet

Ett flexibelt och intuitivt system som
underlättar en tydlig och effektiv arbetsdag

Beställ demo

Vi på Datakvalitet anser att kvalitetsledningssystemet är ett av få verktyg som finns tillgängliga för ledningen för att systematiskt påverka beteendet hos organisationens anställda.

Våra verktyg är utformade för att stödja ledningens samordnande funktion, fatta kollektiva beslut och påverka beteendet genom en uppsättning eller system av formaliserade instrument. Med detta som utgångspunkt erbjuder vi ett brett utbud av olika verktyg relaterade till ren kvalitetsledning och klassisk företagsledning.

Datakvalitet erbjuder en enhetlig webbaserad kvalitetsportal som är lättillgänglig för alla användare av systemet. Kvalitetsportalen följer en konfigurerbar och mycket intuitiv struktur där komponenterna från systemet visas tillsammans. En gemensam plattform gör att modulerna fungerar sömlöst med varandra med samma flexibla och enkla användargränssnitt.

Den robusta plattformen underlättar en effektiv arbetsdag för såväl chefer på olika nivåer som för organisationens övriga medarbetare.