Med vår ISO-pakke får du en rask oppstart på ISO-sertifiseringen

Vi har en komplett dokumentasjonspakke ISO-9001 - generisk som inneholder all styringsdokumentasjon som kreves etter ISO-9001:2015. Generelle prosedyrer, rutiner og ferdige handlingsplaner. 
Våre 4 basismoduler - Dokumenter, Avvik, Risiko og Revisjon kobler prosessen sammen og blir, med vår ekspertise innenfor ISO, en fin støtte for å få gjennomført ISO-sertifisering i din virksomhet. 

Internrevisjon

Datakvalitet tilbyr støtte- og konsulenttjenester for internrevisjon. Vi kommer ut til din bedrift og hjelper deg når du ikke har tid til internrevisjonen eller ønsker en ekstern person som bidrar til å gi virksomhetens ledelse og styre et tydelig bilde av hvordan hverdagen internt fungerer, inkludert virksomhetens viktigste prosesser og rutiner.
Vi hjelper deg med internrevisjon ved å foreslå måter å forbedre intern styring og kontroll, slik at hele prosessen kan skape verdier for virksomheten.

Innføring av kvalitetsledelse - livssyklusbistand
Datakvalitet har solid faglig kompetanse innen alle fasene av kvalitetsstyring og kvalitetsledelse.
Vi assisterer i etableringen av kvalitetssystemet med prosedyrer, rapporteringssystemer og håndtering av avvik, uansett hvilket fagområde løsningen skal etableres innenfor

Det kan være innenfor laboratorievirksomhet, matsikkerhet, bygg og anlegg, ESG eller hvilket som helst fagområde. Vi hjelper dere med å konkretisere kravene virksomheten er underlagt og oversette disse i rutiner/handlinger, kontrollmekanismer og oppfølging.
På avtalte punkt i etableringen tar vi for oss opplæringen av nøkkelansatte og øverste ledelse, og bidrar med gode og effektive råd for å etablere en god informasjonskultur fra de ansatte tilbake til selskapet.

Juridisk bistand
Datakvalitet har flere jurister og bistår med juridisk bistand innen tolkning av lovkrav og forskrifter i forbindelse med kvalitetsstyringen. Kan også bistå med etablering av rutiner og dokumentasjon i samsvar med kravoppfyllelsen.
Vi har en egen Compliance/Samsvars-modul for dokumentasjon av virksomhetens krav. Enten dette er innen lov og forskrift, ESG, ISO-standarder eller andre compliance-krav fra leverandører og kunder.