Med vårt ISO-paket får du en snabb start på ISO-certifiering.
Vi erbjuder en komplett dokumentationspaket ISO-9001 - som innehåller all styrningsdokumentation som krävs enligt ISO-9001:2015. Det inkluderar generella procedurer, rutiner och färdiga handlingsplaner.
Våra 4 basmoduler - Dokument, Avvikelser, Risker och Revision - knyter samman processen och blir, med vår expertis inom ISO, ett bra stöd för att genomföra ISO-certifiering i din verksamhet.

Internrevision
Datakvalitet erbjuder stöd och konsulttjänst vid Internrevision. Vi kommer ut till ert förtag och hjälper er när ni inte hinner med Internrevisionen eller vill ha en extern som hjälper att ge företagens ledning samt styrelse en klar bild hur vardagen inom företaget fungerar, dess viktigaste processer samt rutiner inkluderat. Vi hjälper er vid intern revision föreslå sätt att förbättra intern styrning samt kontroller, så att hela processen kan skapa värde för företaget.

Införande av kvalitetsledning
Datakvalitet har gedigen yrkeskompetens i alla led av kvalitetsarbetet och arbetar snabbt och effektivt. Bistår vid upprättandet av kvalitetssystemet, med rutiner, rapporteringssystem och avvikelser, oavsett vilket ämnesområde lösningen ska etableras inom.
Vare sig det är laboratorieverksamhet, livsmedelssäkerhet, kar onstruktion, ESG eller något ämnesområde. Vi hjälper dig att specificera vilka krav företaget är föremål för och översätter dessa till rutiner/åtgärder, kontrollmekanismer och uppföljning.
Vid överenskommen tidpunkt i etableringen utbildning vi, nyckelmedarbetare och högsta ledning samt bidrar med goda och effektiva råd för att etablera en bra informationskultur från medarbetarna tillbaka till företaget.

Juridiskt bistånd
Datakvalitet har flera jurister och bistår med juridisk hjälp vid tolkning av lagkrav och föreskrifter i samband med kvalitetsledning. Kan även bistå med upprättande av rutiner och dokumentation i enlighet med kravuppfyllelse.
Vi har även en separat compliance-modul för dokumentation av företagets krav. Oavsett om detta ligger inom lagar och regler, ESG, ISO-standarder eller andra efterlevnadskrav från leverantörer och kunder.