Åpenhetsloven av 01. juli 2022 

Trenger du et system for håndtering av informasjonsplikten etter den nye Åpenhetsloven? Vårt system har det som trengs for å oppfylle kravene, og vi hjelper dere i gang med jobben for å være i tråd med regelverket. Ta kontakt på +47  776 70 709 eller support@datakvalitet.no 

Internrevisjon
Datakvalitet tilbyr støtte- og konsulenttjenester for internrevisjon. Vi kommer ut til din bedrift og hjelper deg når du ikke har tid til internrevisjonen eller ønsker en ekstern person som bidrar til å gi virksomhetens ledelse og styre et tydelig bilde av hvordan hverdagen internt fungerer, inkludert virksomhetens viktigste prosesser og rutiner.
Vi hjelper deg med internrevisjon ved å foreslå måter å forbedre intern styring og kontroll, slik at hele prosessen kan skape verdier for virksomheten.

Workshop for ledergrupper
Ved hjelp av vår workshop for ledergrupper kan virksomhetens ledelse få et helhetsbilde av viktige nøkkeltall og virksomhetens situasjon, som igjen kan bidra til god internkontroll, styring og eventuell risikostyring.
Dette er med på å skape trygghet for virksomhetens ledelse og eiere.

Trenger du hjelp til oppstart av ISO-sertifisering
Vi hjelper til med å skape struktur gjennom å etablere, implementere, vedlikeholde ved en oppstartet ISO-sertifisering.
Våre 4 basismoduler - Dokumenter, Avvik, Risiko og Revisjon kobler prosessen sammen og blir, sammen med vår ekspertise innenfor ISO, en fin støtte for å få gjennomført ISO-sertifisering i din virksomhet.  

Innføring av kvalitetsledelse - livssyklusbistand
Datakvalitet har solid faglig kompetanse på alle fasene i kvalitetsledelsen, jobber raskt og effektivt.
Vi bistår i etableringen av kvalitetssystemet med rutiner, meldesystem og avvik, uansett hvilket fagområde løsningen skal etableres innen.
Det være seg laboratorievirksomhet, matsikkerhet, bygg og anlegg, ESG eller hvilket som helst fagområde. Vi hjelper dere med å konkretisere kravene virksomheten er underlagt og oversette disse i rutiner/handlinger, kontrollmekanismer og oppfølging.
På avtalte punkt i etableringen tar vi for oss opplæringen av nøkkelansatte og øverste ledelse, og bidrar med gode og effektive råd for å etablere en god informasjonskultur fra de ansatte tilbake til selskapet.

Juridisk bistand
Datakvalitet har flere jurister og bistår med juridisk bistand innen tolkning av lovkrav og forskrifter i forbindelse med kvalitetsstyringen. Kan også bistå med etablering av rutiner og dokumentasjon i samsvar med kravoppfyllelsen.
Vi har en egen Compliance/Samsvars-modul for dokumentasjon av virksomhetens krav. Enten dette er innen lov og forskrift, ESG, ISO-standarder eller andre compliance-krav fra leverandører og kunder.