ModulerDokument

Dokumentstyringsverktøyet sørger for at virksomhetens styrende dokumentasjon utarbeides, vurderes, godkjennes, oppdateres med full sporbarhet og historikk.

Avvik

Ved å registrere og følge opp avvik og andre uønskede hendelser kan det forhindre fremtidige hendelser og effektivisere virksomheten.

Risiko

Risikomodulen gjør det enkelt å kartlegge og vurdere farer, samt iverksette risikoreduserende tiltak. Få oversikt over organisasjonens risikobilde.

Revisjon

Gjennomfør revisjoner, registrer funn og sett opp en handlingsplan. Du får enkelt ut ferdige rapporter som beskriver hele revisjonen.

Handlingsplan

Handlingsplanmodulen gjør det enkelt å få en oversikt over hva som skal gjøres, etablere tiltak og sikre at ting blir fulgt opp og gjennomført.

GDPR

Virksomheter skal ha en systematisk og bevisst tilnærming for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med regelverket.

Personvernbrudd og innsynsbegjæring

Modulen for personvernbrudd og innsynsbegjæring er designet for å håndtere hendelser og forespørsler tilknyttet personvern.

Avtale

Avtalemodulen gir deg informasjon om hvilke avtaler bedriften har, med tilhørende vilkår og løpetid. Det gis også varsel i god tid før avtaler er i ferd med å utløpe.

Årskalender og årshjul

Årskalenderen er designet for å vise hendelser som gjentas hvert år, hvor det sendes ut varslinger om aktiviteter til deltagere. Kalendere kan tilpasses og sammenstilles.

SJA

Sikker-Jobb-Analyse er en systematisk bevisstgjøring og analyse som gjøres i forkant av en spesifikk arbeidsoppgave. Gjør SJA enkelt og effektivt gjennom modulen eller i appen.

Brann og beredskap

Brann og beredskap modulen inneholder virksomheten sin brannbok, gjennomføring av brannvernerunder, beredskapsøvelser og behandling av uforutsette hendelser på en systematisk måte.

Endringskontroll

Få kontroll over endringer i produksjon og prosess. Gjør forslag til endring, analyser risikoen ved endringen, planlegg tiltak for å gjennomføre endringen, konkluder med en ferdiggenerert rapport.

Kompetanse

Få oversikt over medarbeideres kurs bakgrunn og cv utskrift. Kartlegg medarbeideres kompetanse, kvalifikasjoner og få varsling når kompetansen må fornyes.

Enterprisevarsling

Registrer arbeidshindringer og krav til endring i prosjekt, få effektiv saksbehandling på en systematisk måte.

Klager

Kundeklager gjort enkelt gjennom et skjema forbrukeren kan fylle ut direkte på deres hjemmeside. Gjør det enkelt å få tilbakemelding og sikre at kundeklager blir tatt tak i!

Reklamasjoner

Gjør det enkelt å ha oversikt over reklamasjoner, og sikre effektiv og ryddig saksbehandling av reklamasjonen.

Utstyr

Utstyrsmodulen er designet for å få oversikt over ulike grupper med utstyr, knytte relevant informasjon mot utstyret og få varsel om planlagt vedlikehold. Den kan også brukes for plassering, kostnader og avvik knytte til utstyret.

HMS

HMS-pakken gir enkel dokumentstyring med HMS-håndboken din på web, avviksmodul, vernerunder og årshjul. HMS-pakken kan også utvides med revisjoner, utvidet stoffkartotek, Sikker Jobb-analyse og full dokumentstyring mm.