Risiko

Få oversikt over organisasjonens risikobilde. Risikomodulen gjør det enkelt å kartlegge farer og iverksette risikoreduserende tiltak.

Bestill demo

  • Brukervennlig design
  • Tradisjonell prosess for risikoledelse
  • Skjema tilpasset virksomhetens behov
  • Tilrettelagt for kontinuerlig forbedringsarbeid
  • Fungerer sømløst med andre moduler

 

Utviklet i samarbeid med våre kunder

Modulen for risikohåndtering er utformet i tett samarbeid med vår kundeportefølje for å skape et operativt system av markedets beste kvalitet. Systemet er konstruert for kartlegging av risiko, risikohåndtering, risikoreduserende arbeid og etablering av tiltaksplaner. Modulen følger en tradisjonell prosess for risikoledelse;

  • Identifisering av risikoområder
  • Risikoanalyse
  • Etablering av handlingsplaner
  • Oppfølgning

 

Dynamisk arbeidsflyt

Modulen legger til rette for både tidsavgrenset risikoarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid med faste revisjonsintervall. Det er i likhet med våre andre moduler mulig å knytte relevante saker eller dokumenter til risikoanalysen gjennom dynamiske referanser.

 

Analyser tilpasset din virksomhet

Risiko er et subjektivt fenomen. Derfor krever arbeid med risiko en standardisert og systematisk tilnærming i en organisasjon. Modulen er et verktøy for å skape en kollektiv forståelse for virksomhetens betraktninger og tilnærminger til risiko, med tilhørende akseptkriterier. Vi tilbyr mange ulike skjema og tilnærminger for risikoanalyser, eksempelvis ROS, HMS og SJA.