Avvik

Reduser risikoen for uønskede hendelser, oppnå god internkontroll og kontinuerlig forbedring med avviksmodulen.

Bestill demo

  • Brukervennlig og tilgjengelig
  • Avviksregistrering på mobil, PC og nettbrett
  • Skjema tilpasset deres virksomhet og behov
  • Fleksibelt design og dynamisk arbeidsflyt
  • Automatisk og intuitiv saksbehandling
  • Utmerket rapporteringsmuligheter

 

Enkel registrering på flere plattformer

Registrering og oppfølgning av avvik og andre uønskede hendelser er et viktig verktøy for kontinuerlig forbedring og internkontroll. Datakvalitets avviksmodul gjør det enkelt å registrere avvik fra mobil, PC eller nettbrett. Meldeskjema er dermed lett tilgjengelig uansett hvor avviket oppstår.

 

Sømløs saksgang

God avvikshåndtering dreier seg om å finne ut av hva som har skjedd, hvorfor det skjedde, rette opp, og sørge for at det ikke skjer igjen. Avviksmodulen legger til rette for systematisk og sømløs avviksbehandling, som sikrer at hvert avvik får riktig oppfølging.

 

Brukervennlig og fleksibelt

Med et fleksibelt og brukervennlig skjemadesign er det enkelt å tilpasse en dynamisk arbeidsflyt og saksgang etter bransje- eller virksomhetsspesfikke ønsker, krav og behov. Modulen legger enkelt til rette for flere forskjellige avvikstyper, ved å tilpasse saksbehandling i forhold til meldingstype.