Revisjon

Revisjonsmodulen optimaliserer rutiner for planlegging, gjennomføring og ettersyn av intern- og ekstern revisjon.

Bestill demo

  • Brukervennlig og intuitivt grensesnitt
  • Bredt funksjonsspekter
  • Fleksibelt design etter virksomhetens behov
  • Dynamisk arbeidsflyt
  • Fungerer sømløst med andre moduler

 

Bredt funksjonsspekter

Modulen for revisjoner gjør det enkelt for virksomheten å planlegge, gjennomføre og følge opp interne revisjoner, eksterne tilsyn og vernerunder. Modulen har et bredt funksjonsspekter og legger til rette for både større konsernrevisjoner og mindre prosessrevisjoner.

 

Brukervennlig og fleksibelt

Modulen har et oversiktlig og brukervennlig grensesnitt, der revisjonsprosessen utføres gjennom en intuitiv og fleksibel skjemaflyt. Saksgang og skjemaoppsett kan enkelt tilpasses etter virksomhetens behov.

 

Sømløs kobling med andre moduler

Revisjonsmodulen knyttes sømløst og naturlig mot avviksmodulen og styrende dokumenter. Resultatet av revisjoner kan videre benyttes for risikoanalyser. Slike koblinger ivaretas svært godt i systemet og skaper effektivitet i arbeidsprosessen.