Avvikelse

Minska risken för oönskade händelser, uppnå god intern kontroll och ständiga förbättringar med avvikelsemodulen.

Beställ en demo

  • Användarvänlig och tillgänglig
  • Avvikelseregistrering på mobil, PC och surfplatta.
  • Formulär anpassad efter er verksamhet och behov.
  • Flexibel design och dynamiskt arbetsflöde
  • Automatisk och intuitiv ärendehantering
  • Utmärkta rapporterings-möjligheter

Enkel registrering på flera plattformar

Registrering och uppföljning av avvikelser och andra oönskade händelser är ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar och intern kontroll. Datakvalitets avvikelsemodul gör det enkelt att registrera avvikelser från mobil, PC eller surfplatta.
Anmälningsformuläret är således lättillgängligt oavsett var avvikelsen uppstår.

Sömlös procedur

Bra avvikelsehantering handlar om att ta reda på vad som har hänt, varför det hände, rätta till det och se till att det inte händer igen.
Avvikelsemodulen underlättar systematisk och sömlös avvikelsebehandling, vilket säkerställer att varje avvikelse följs upp ordentligt.

Användarvänlig och flexibel

Med en flexibel och användarvänlig formulärdesign är det enkelt att anpassa ett dynamiskt arbetsflöde och tillvägagångssätt efter bransch- eller företagsspecifika önskemål, krav och behov. Modulen underlättar enkelt flera olika typer av avvikelser, genom att anpassa ärendehandläggningen i förhållande till typen av meddelande.