Revision

Revisionsmodulen optimerar rutiner för planering, genomförande och granskning av interna och externa revisioner.

Beställ en demo

  • Användarvänligt och intuitivt gränssnitt

  • Brett utbud av funktioner

  • Flexibel design efter affärsbehov

  • Dynamiskt arbetsflöde

  • Fungerar sömlöst med andra moduler

Brett utbud av funktioner

Modulen för revisioner gör det enkelt för företaget att planera, genomföra och följa upp interna revisioner, externa revisioner och skyddsronder. Modulen har ett brett utbud av funktioner och underlättar både större grupprevisioner och mindre processrevisioner.

Användarvänlig och flexibel

Modulen har ett tydligt och användarvänligt gränssnitt, där revideringsprocessen genomförs genom ett intuitivt och flexibelt formulärflöde. Rutin och formulärlayout kan enkelt anpassas efter verksamhetens behov.

Sömlös koppling till övriga moduler

Revisionsmodulen är sömlöst och naturligt kopplad till avvikelsemodulen och styrande dokument. Resultaten av revisioner kan också användas för riskanalyser. Sådana kopplingar upprätthålls mycket väl i systemet och skapar effektivitet i arbetsprocessen.