Om oss

Datakvalitet AS startades och utvecklades av forskarna Svein Halvorsen och Leif Krane vid Fiskeriforskningen i Tromsö 1994. De såg ett behov av ett system som effektivt och lätthanterligt kunde bidra till att säkerställa att de nya EU-kraven på konsumentsäkerhet uppfylldes inom både privata och offentliga sektorn.  
Vår programvara har i dialog med våra kunder utvecklats och förfinats under snart 30 år till ett modernt, tekniskt, flexibelt och användarvänligt system, där vi ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.
2018 såldes Datakvalitet AS till en ägare som har investerat ytterligare i teknisk utveckling, kompetens, tjänster och expansion till fler geografiska marknader.

Datakvalitet är idag representerade i Skandinavien med personal med hög kompetens inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, projektledning och teknik.

Våra kontor finns i Tromsö, Norge, Göteborg och Helsingborg, Sverige.

Vår programvara kännetecknas av att vara användarvänligt, pålitligt med flexibla anpassningsbara moduler för lednings- och kvalitetsarbeten inom alla typer av företag och organisationer på flera språk.
Datakvalitet har såväl stora som mindre kunder inom både privat och offentlig sektor.