Internrevision
Datakvalitet erbjuder stöd och konsulttjänst vid Internrevision. Vi kommer ut till ert förtag och hjälper er när ni inte hinner med Internrevisionen eller vill ha en extern som hjälper att ge företagens ledning samt styrelse en klar bild hur vardagen inom företaget fungerar, dess viktigaste processer samt rutiner inkluderat. Vi hjälper er vid intern revision föreslå sätt att förbättra intern styrning samt kontroller, så att hela processen kan skapa värde för företaget.

Workshop för ledningsgrupper
Med hjälp av vår workshop för ledningsgrupper kan företagets ledning få en helhetsbild på viktiga nyckeltal samt företagets situation, som sedan kan hjälpa vid intern kontroll, styrning och eventuell riskhantering. Dessa bidrar till att skapa trygghet för företagets ledning samt ägare.

Behöver ni hjälp vid uppstart av ISO certifiering
Vi hjälper till att skapa struktur före, under, efterprocess vid en uppstartad ISO certifiering.
Till hjälp har vi våra 4 moduler -Dokument, Avvikelse, Risk och Revision som binder ihop processen och blir ett fint stöd tillsammans med vår kompetens inom ISO.

Införande av kvalitetsledning
Datakvalitet har gedigen yrkeskompetens i alla led av kvalitetsarbetet och arbetar snabbt och effektivt. Bistår vid upprättandet av kvalitetssystemet, med rutiner, rapporteringssystem och avvikelser, oavsett vilket ämnesområde lösningen ska etableras inom.
Vare sig det är laboratorieverksamhet, livsmedelssäkerhet, kar onstruktion, ESG eller något ämnesområde. Vi hjälper dig att specificera vilka krav företaget är föremål för och översätter dessa till rutiner/åtgärder, kontrollmekanismer och uppföljning.
Vid överenskommen tidpunkt i etableringen utbildning vi, nyckelmedarbetare och högsta ledning samt bidrar med goda och effektiva råd för att etablera en bra informationskultur från medarbetarna tillbaka till företaget.

Juridiskt bistånd
Datakvalitet har flera jurister och bistår med juridisk hjälp vid tolkning av lagkrav och föreskrifter i samband med kvalitetsledning. Kan även bistå med upprättande av rutiner och dokumentation i enlighet med kravuppfyllelse.
Vi har även en separat compliance-modul för dokumentation av företagets krav. Oavsett om detta ligger inom lagar och regler, ESG, ISO-standarder eller andra efterlevnadskrav från leverantörer och kunder.